Zatvoriť

ATL / BTL

Výrazy ATL a BTL patria do marketingovej komunikácie. Často sa používajú aj medzi laikmi. Nadlinky a podlinky pochádzajú z anglických Above The Line (ATL) a Below The Line (BTL). ATL – Above The Line, alebo nadlinky označujú komunikačné techniky. Média, ktoré sú vhodné pre ATL kampane sú televízia, noviny, časopisy, rozhlas či billboardy. Cieľom ATL je budovanie povedomia o značke a zasiahnuť čo najväčší počet ľudí. Sú voľbou pre úspešné produkty, veľké značky, budovanie brandu, rebranding, masové technológie alebo priemysel. BTL – Below The Line, alebo podlinky boli zo začiatku brané ako doplnok k ATL komunikačným technikám. Patria sem všetky ostatné formy reklám, ktoré pracujú obvykle s priamym oslovením zákazníkov. Môžeme sem zaradiť napríklad podporu predaja, eventy, spotrebiteľské súťaže, ochutnávky v obchodoch, rozdávanie vzoriek, PR, direct marketing, newslettre, komunitné skupiny a podobne. Ako rástol internet menilo sa aj chápanie týchto techník. V minulosti boli len doplnkom k nadlinkom, dnes môžu uspieť aj samostatne. porovnanie ATL (nadlinky) a BTL (podlinky) Všeobecne platí, že úspech akejkoľvek kampane stojí a padá nápadom, obsahom a načasovaním. Ako veľmi efektívne sa ukazuje práve vzájomné prepojenie ATL a BTL kampaní a komplexné pôsobenie na spotrebiteľa. Zatiaľ čo ATL kampane vytvoria značke identitu a zakódujú značku hlboko do povedomia zákazníkov, BTL ich nasmeruje ku kúpe. Pritom BTL kampane získavajú čím ďalej väčší podiel. Ľudia uprednostňujú pestrosť.  

Daľšie články

Prihláste sa na odber nášho newslettera.