Zatvoriť

Account manager – dvojtvár reklamného priemyslu

Account manager - dvojtvar marketingu
 V reklamnom priemysle hrá account manager výnimočnú rolu. Nie len ako spojka medzi agentúrou a klientom, ale aj ako dvojtvárna postava, ktorá musí zohľadňovať potreby oboch strán. Pred klientom sa snaží predať výsledky a prácu agentúry, no v rámci agentúry je zase obhajcom klienta a jeho biznisu. Na to, aby jeden človek obstál medzi týmito mlynskými kameňmi a nezbláznil sa, musí ovládať súbor celkom zaujímavých schopností.

Aké sú najčastejšie požiadavky agentúr pri obsadzovaní pozície account managera:

 • Manažment projektu
  • Spísanie briefu
  • Výrobný a mediálny plán projektu
  • Zadanie úloh na špecialistov a dodávateľov
  • Kontrola výstupov a deadline-ov
  • Priebežné informovanie klienta o priebehu a výsledkoch
  • Pružné reagovanie na vzniknuté dodatočné požiadavky
  • Stráženie rozpočtu a ziskovosti
  • Reporting a odovzdanie výstupov
 • Vzťahový management
  • Udržiavanie drive a pozitívnych vzťahov s viacerými stranami (klient, kolegovia, externisti, dodávatelia)
 • Biznisový background
  • Návrh riešení pre rast biznisu a efektívne dosiahnutie výsledkov

Tento sumár najčastejších požiadaviek od pozície account manager je získaný základe rešeršu cca 20 pracovných ponúk na portáli pretlak.sk (4/2024) a ich následným kategorizovaním do troch hlavných skupín. Občas sa stáva, že zamestnávatelia vyžadujú od pozície account managera aj akvizíciu nových klientov, ide však o kumulovanie pracovných náplní. Primárnou úlohou account managera by mala byť starostlivosť o existujúcich klientov a ich projekty, akvizíciu nových má na starosti sales manager. Na úspešné zastrešenie vyššie spísaných úloh je potrebné mať súbor soft, ale aj hard skills.

Soft skills

 • Dobré organizačné schopnosti (zadávanie úloh, určovanie priorít a postupnosti úloh, časový plán a i.)
 • Komunikačné schopnosti (príjemné vystupovanie a prezentačné schopnosti, efektívna neeskalačná komunikácia aj v prípade problémov)
 • Odolnosť voči stresu (vedieť v stresových situáciách udržať chladnú hlavu, triezve zmýšľanie a zameriavať sa na riešenie problémov) Verte mi, krízy prídu.

Hard skills

 • Znalosť marketingu, možných akvizičných a konverzných kanálov a ich dopad na biznis
 • Bežne sa vyžadujú aspoň 2 roky v marketingu, aby daný človek už mal nadobudnutý základný prehľad
 • Tiež sa zvykne očakávať skúsenosť s prácou v agentúre kvôli znalosti jednotlivých procesov medzi klientom a agentúrou
 • Znalosť anglického jazyka (slovom, aj písmom) v pracovnej komunikácii
account manager scr interactive

Na čo dávame dôraz v SCR interactive pri account managemente:

 1. Kvalita
 2. Timing
 3. Budget

Čo to znamená v praxi:

Účasť account managera na projekte má byť zárukou kvality, všetky výstupy pred odovzdaním prejdú dvojitou kontrolou, aby sa zamedzilo chybovosti. Account manager vytvára pri plánovaní projektu časový plán a stráži jeho dodržanie. V prípade meškania či iného časového sklzu je jeho úlohou informovať klienta, aktualizovať časový plán a zosúladiť všetky nadväzujúce procesy. Úlohou account managera je v neposlednom rade stráženie budgetu a ziskovosti, či už na strane klienta alebo agentúry.

account manager viktor buday

Čo je najdôležitejšie pri account managemente na základe mojich skúseností:

 • Správne zadávanie úloh - to znamená mať jasne definovaný očakávaný výsledok, použité nástroje, zodpovednosť za danú úlohu a termín odovzdania; odporúčam používať systém KARAT
 • Dôkladná kontrola výstupov - account manager sa ako správca projektu podpisuje pod všetky výstupy, ktoré idú na klienta, takže je v jeho osobnom záujme, aby bola doručená čo najvyššia kvalita
 • Citlivá komunikácia - spolu s klientom, či ostatnými zúčastnenými stranami vždy hľadáme spoločné riešenia
 • Nenechať so sebou "zametať" - vedieť byť asertívny a držať jasnú pozíciu a očakávania od všetkých zúčastnených strán, ako account manager som za projekt zodpovedný, a teda ho musím mať jasne pod kontrolou

Daľšie články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies