Zatvoriť

Mcman case study: aplikácia pre facility management

 V roku 1995 McDonald’s otvoril v Banskej Bystrici svoju prvú reštauráciu na Slovensku. V roku 2012 vstupuje v SCR do platnosti základná jednotka motivácie: 1 Big Mac. Tohtoročný marec sa u nás niesol v znamení vývojárskeho zúčtovania. Do každodenného boja, kedy vyhráva len sýty, sme uviedli naše niekoľkomesačné BIG MENU - aplikáciu Mcman, ktorej cieľom je pomocou softvérového riešenia pomôcť klientovi, spoločnosti McDonald‘s, zlepšiť efektivitu svojho podnikania. Zamerali sme sa na facility management, konkrétne na problematiku údržby zariadení v reštauráciách.

Minulosť - Čo bolo pred Mcmanom?

Projekt Mcman je pokračovaním predchádzajúcej snahy spoločnosti McDonald‘s o zlepšenie procesov v oblasti facility managementu. Pred týmto zlepšením využívala každá reštaurácia rôzne servisné spoločnosti a servis prebiehal prostredníctvom rôznych podmienok spolupráce. Zo strany spoločnosti McDonald‘s prebehlo niekoľko procesných upgradov tohto stavu - zadefinovala jednotný workflow pre servisné zásahy a jednotné servisné podmienky (mesačná fakturácia, kontrola a reporting), rámcové zmluvy a pravidelné kurzy a školenia, čím posunula úroveň facility managementu na vyšší stupeň. Vznikla tým tiež jednotná dokumentácia vo forme excel súborov.

Situácia sa výrazne zlepšila, ale...

Dokumentáciu bolo stále potrebné vytvárať manuálnym prepisovaním z textových dokumentov. Procesy pri evidovaní a spracovaní údajov boli veľmi ťažkopádne a zložité, z čoho vznikalo množstvo chýb a nedorozumení. Údaje boli evidované väčšinou v papierovej podobe, prípadne v excel súboroch, ktoré nebolo možné ďalej ľahko spracovať. Facility manager nemal tým pádom možnosť získať potrebné údaje, efektívne kontrolovať dianie v reštauráciách, prípadne robiť strategické rozhodnutia na základe relevantných informácii. V prípade, že v celom procese zapisovania, evidovania, prepisovania údajov, napr. do excel tabuľky nastala chyba, bolo takmer nemožné chybu nájsť a opraviť. Z dát nebolo možné získavať žiadne štatistiky a robiť data mining a nebolo možné zistiť, aký čas trvá konkrétna oprava. Nebolo tiež možné jasné vyvodenie dôsledkov podľa zodpovedností. papierove data Klient sa rozhodol spolu s nami riešiť tieto problémy zapojením softwarového riešenia pre účely dokumentácie servisných zásahov a ďalšej práce so získanými dátami.

Prítomnosť - čo je teraz?

Po úvodnej analýze a konzultáciách s klientom sme sa rozhodli vytvoriť riešenie v podobe single page aplikácie. Použili sme kombináciu technológií Angular JS a Zend2 (PHP), čo umožňuje fungovanie aplikácie na mobilných zariadeniach, aj na desktop PC. Interface je navrhnutý tak, aby bolo možné dáta rýchlo a efektívne napĺňať počas rušnej prevádzky v reštauráciách McDonald‘s. Aplikácia Mcman prešla procesom vývoja a testovania a je momentálne implementovaná v 21 slovenských reštauráciách McDonald‘s. V januári 2017 nás čaká rollout v Českej republike. Celý proces servisného zásahu od jeho objednávky, popisu problému, cez zadávanie cien jednotlivých položiek zásahu (doprava, náhradné diely, cestovné), až po schválenie opravy manažérom reštaurácie prebieha v rámci aplikácie po prihlásení jednotlivých aktérov. Dochádza tak k postupnému presunu administrácie servisných aktivít z papierovej podoby do online prostredia. Facility manager má možnosť sledovať online dianie reštauráciách v McDonald’s a získať aktuálne a presné dáta potrebné k plánovaniu a riadeniu facility procesov v spoločnosti. Tieto dáta mu umožňujú lepšie pochopiť vzniknuté problémy a postupne regulovať náklady potrebné na chod zariadení. Informácie sú dostupné kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia, ktoré je pripojené na internet. Došlo tiež k zjednodušeniu a spríjemneniu práce koncovým pracovníkom pomocou pekného a intuitívneho UI aplikácie. McMan mood

Budúcnosť - ako môžeme projekt ďalej rozvíjať a ako môže pomôcť spoločnosti McDonald’s?

Okrem štandardných rozšírení aplikácie, ako napríklad API pre prepojenie s internými aplikáciami McDonald’s a s aplikáciami servisných spoločností je možne do budúcnosti uvažovať hlavne s dopracovaním funkcionalít, ktoré budú pracovať s nazbieranými dátami. Už v súčasnosti sa do aplikácie ukladajú dáta o poruchách a opravách, ktoré môžu pomôcť pri ich výskyte v budúcnosti. Doplnením ďalších funkcionalít do tejto časti aplikácie vznikne:

  • Knowledge library informácií a skúseností pre súčasných, aj budúcich užívateľov.
  • Equipment reliability reporting & business inteligence - reportovací modul, ktorý kvartálne automaticky generuje potrebné dokumenty pre management McDonald’s (napríklad najčastejšie poruchy, najporuchovejšie zariadenia, najnákladnejšie opravy). Dáta je možné zobraziť napríklad pomocou rôznych grafov, krížových tabuliek, zoznamov a filtrov. Dajú sa kombinovať s dátami z iných databáz McDonald’s a na základe toho vytvoriť ešte komplexnejšie štatistiky. Z výsledkov je možné formulovať konkrétne odporúčania pre celú oblasť facility managementu.
  • KPIs – určovanie KPI pre jednotlivé reštaurácie a servisné spoločnosti priamo do aplikácie na základe získaných dát a sledovanie miery ich naplnenia.
štatistiky

Daľšie články

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies